Refleksioner

Image 22

Refleksioner

Om billeder i tegneterapi.

Kunstterapi er en metode, som en terapeut og en klient kan bruge i et psykoterapeutisk samarbejde for at få ubevidst materiale hos klienten op til bevidstheden. I kunstterapi kan et hvilket som helst kunstnerisk udtryksmiddel bruges som redskab for en psykoterapeutisk proces.

Kunstterapi kan bruges sammen med forskellige slags psykoterapi. Når man som terapeut bruger metoden kunstterapi, skal man sørge for, at det altid sker i relation til en psykoterapeutisk retning med forankring i de dertil hørende teorier og principper.

Tegneterapi er en gren indenfor kunstterapien. Den danske psykolog og gestaltterapeut Hanne Hostrup skabte og udviklede metoden i 80’erne og skrev bogen ”Tegneterapi”. Tegneterapi er en fuldkommen terapiform med egne metoder og egen referenceramme. Den bør dog altid kun bruges i sammenhæng med en psykoterapeutisk metode og udelukkende af en uddannet psykoterapeut.

En af de vigtigste regler i tegneterapi er, at terapeuten spørger klienten om billederne, hen tegner. Det er nemlig klientens opgave at forklare sine billeder, ALDRIG terapeutens at fortolke dem.

I tegneterapi bliver klienten bedt om at bruge den ikke-dominante hånd, når hen tegner, og det er der flere grunde til: En af dem er, at det kan hjælpe til med at mindske eventuel præstationsangst, eftersom klienten i forvejen er bevidst om, at hen ikke på samme måde har styr på den ikke-dominante hånd som på den, hen plejer at tegne og skrive med. En anden grund er, at tegningerne ofte bliver mere præcise i forhold til problematikken, som klienten arbejder med, netop fordi det er sværere for klienten at kontrollere den ikke-dominante hånd.

I mit arbejde som psykoterapeut gælder tavshedspligten for alt samarbejde, jeg har med klienter, hvorfor jeg selvfølgelig også har tavshedspligt i forhold til tegninger og andre ting, klienter fremstiller i deres samarbejde med mig i psykoterapi. Alle tegnede billeder, som findes med på denne hjemmeside, er mine egne procesbilleder.

Om narcissistisk forstyrrelse.

Narcissistisk forstyrrelse er en defensiv adfærd, en måde at ”være-i-verden” på, som man har udviklet fordi man blev nød til det, ikke fordi man selv havde bedt om at blive behandlet sådan at det blev nødvendigt. Det er altså ikke noget man selv kan gøre for.

Det vigtigste er ikke om man har en narcississtisk forstyrrelse, det vigtigste er hvad man i så fald gør med den.

Om narcissistisk forstyrrelse.
(-fortsat)

Der var engang en lille pige der altid skulle være glad, selvom hun var meget ked af det. Hun havde så forfærdelig længsel. Til sidst lukkede hun sig helt inde, og engang imellem var hun også gal (vred).

Der var engang en lille pige
Longing
På fars arm
Svikare
Skøge
SYMBIOSE

Hvis man har en symbiotisk eller konfluent relation til en gruppe, en situation eller et andet menneske, er det en god idé at bytte perspektiv i forhold til problematikken. Når man kan se relationen og sin egen andel i den på afstand, har man bedre mulighed for at ændre sin måde at fungere på i den problematiske sammenhæng.